ชำแหละนิสัยตัวเองผ่านทฤษฎี Psychosocial development ของ Erik Erikson

จากที่ได้ฟังประวัติและทฤษฎีด้านจิตวิทยาของ Erik Erikson จากช่องพี่หมอจริง แล้วรู้สึกชอบขึ้นมาทันที(ชอบทฤษฎีหรือชอบหมอกันนะ) ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เข้าใจทฤษฎีพีระมิดความต้องการของ Maslow เลย ก็คิดว่าอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนในเชิงไหนดี ผ่านมา 1 วันหลังทาน Branch(Breakfast+Lunch) เลยคิดได้ว่าระหว่างที่ฟังคุณหมอ เราก็คิดตามว่าวัยเด็กของเราถูกอธิบายผ่านทฤษฎีนี้ได้มั้ย ที่สำคัญทฤษฎีนี้เหมาะกับคนที่กำลังจะมีเบบี๋และกำลังฝึกเบบี๋ด้วยละ

Continue reading “ชำแหละนิสัยตัวเองผ่านทฤษฎี Psychosocial development ของ Erik Erikson”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑